Creatieve Boekhouding

2013 – 2015 | Creatieve Boekhouding

Creatieve Boekhouding is dé boekhouder voor creatief Nederland. Van eind 2013 tot en met 2015 was De Revolutie betrokken bij de algehele bedrijfsontwikkeling van deze organisatie. Daartoe is een uitgebreide marktverkenning gedaan, een quickscan uitgevoerd onder (ex-) klanten, een strategisch meerjarenplan opgesteld, de gehele bedrijfscommunicatie onder de loep genomen en is zorg gedragen voor alle communicatieve uitingen, zowel off- als online. Vervolgens is De Revolutie verantwoordelijk voor de totstandkoming van strategische allianties. Doelstelling voor de komende jaren is dat nóg meer creatieve ondernemers door heel het land zullen kennismaken met de laagdrempeligheid en aantrekkelijke pakketten van Creatieve Boekhouding.