Jazz on Stage

2010 – 2012 | Jazz on Stage

Tegen het einde van het MCN project ‘Jazz on Stage’ heeft De Revolutie een evaluerend onderzoek opgezet en begeleid, alsmede een strategisch managementrapport opgesteld. Daarnaast was De Revolutie gedurende de gehele looptijd van het project verantwoordelijk voor de marketing en communicatie, conceptontwikkeling en mede verantwoordelijk voor het projectmanagement.